گروه تجارت طراحی , برنامه نویسی شبکه (ایکس پایمنت ای ار) در راه ارائه سرویس های پایدار ایران و خارج از ایران

.

.

Group Designing, Network Programming (X-paymeent-ir) to provide sustainable services to Iran and beyond Iran

x-paymeent

logo-samandehi